نمایش 1 - 12 از 24 آیتم
 • 2,399,000 تومان

   خروجی HDMI: دارد  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: LPCM، Dolby Digital ، Dolby TrueHD، DTS

  2,399,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 799,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: 3GP، AVCHD، DivX/DIvX-HD، M4V، MKV، MPEG2، MPEG4 AVC، SMPTE AVC، WMV  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: AAC، Dolby Digital Plus، Dolby Digital ، Dolby TrueHD، DTS، FLAC، MP3، MPEG 1/2 L2، WMA

  799,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 579,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: ندارد  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، DTS، DTS Digital Surround، MP3، WMA  درگاه LAN: ندارد

  579,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 899,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MKV، MPEG2  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: AAC، Dolby Digital ، DTS، FLAC، MP3، OGG، WAV، WMA

  899,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 19,185,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  درگاه USB: ندارد

  19,185,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 519,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: ندارد  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: AAC، Dolby Digital ، DTS، FLAC، MP3، OGG، WAV، WMA  درگاه LAN: ندارد

  519,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 1,499,000 تومان

   خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG4 AVC  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: MP3، WMA، AAC

  1,499,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 929,000 تومان

  خروجی کامپوزیت تصویر: دارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، MPEG4 AVC، MKV  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، Dolby Digital Plus، DTS، MP3

  929,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 1,879,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: دارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، MPEG4 AVC، SMPTE AVC، DivX/DIvX-HD، AVC Rec، AVCHD  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، MPEG 1/2 L2، MP3، WMA، AAC

  1,879,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 1,179,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، MPEG4 AVC، DivX/DIvX-HD، MKV، AVCHD، 3GP  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، Dolby Digital Plus، Dolby TrueHD، DTS، MPEG 1/2 L2، MP3، WMA

  1,179,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 1,999,000 تومان

   خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، MKV، M4V  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: LPCM، Dolby Digital ، Dolby Digital Plus، MP3، WMA  درگاه LAN: دارد

  1,999,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: 
 • 729,000 تومان

   خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، DivX/DIvX-HD  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: MP3، WMA

  729,000 تومان
  موجود
  رنگ های موجود: