سينمايي خانگي

زیرشاخه ها

 • 0 نقد(ها)
  99,000 تومان

  مشخصات تصویری:دارای قابلیت دریافت و پخش تصاویر FULL HD- مشخصات اتصال:دارای خروجی HDMI- دارای قابلیت SCAN MODE , TIME SHIFT , USB, PVR 

  موجود است
 • 0 نقد(ها)
  2,399,000 تومان

   خروجی HDMI: دارد  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: LPCM، Dolby Digital ، Dolby TrueHD، DTS

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  799,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: 3GP، AVCHD، DivX/DIvX-HD، M4V، MKV، MPEG2، MPEG4 AVC، SMPTE AVC، WMV  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: AAC، Dolby Digital Plus، Dolby Digital ، Dolby

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  579,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: ندارد  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، DTS، DTS Digital Surround، MP3، WMA  درگاه LAN: ندارد

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  899,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MKV، MPEG2  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: AAC، Dolby Digital ، DTS، FLAC، MP3، OGG، WAV، WMA

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  19,185,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  درگاه USB: ندارد

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  519,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: ندارد  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: AAC، Dolby Digital ، DTS، FLAC، MP3، OGG، WAV، WMA  درگاه LAN: ندارد

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  1,499,000 تومان

   خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG4 AVC  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: MP3، WMA، AAC

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  929,000 تومان

  خروجی کامپوزیت تصویر: دارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، MPEG4 AVC، MKV  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، Dolby Digital Plus، DTS، MP3

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  1,879,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: دارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، MPEG4 AVC، SMPTE AVC، DivX/DIvX-HD، AVC Rec، AVCHD  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، MPEG 1/2 L2، MP3، WMA، AAC

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  1,179,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، MPEG4 AVC، DivX/DIvX-HD، MKV، AVCHD، 3GP  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، Dolby Digital Plus، Dolby TrueHD، DTS، MPEG 1/2 L2، MP3،

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  1,999,000 تومان

   خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، MKV، M4V  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: LPCM، Dolby Digital ، Dolby Digital Plus، MP3، WMA  درگاه LAN: دارد

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  729,000 تومان

   خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، DivX/DIvX-HD  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: MP3، WMA

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  499,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: ندارد  درگاه USB: دارد  درگاه LAN: ندارد

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  859,000 تومان

   خروجی HDMI: دارد  درگاه USB: دارد

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  1,459,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: دارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: Dvix، MPEG2  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، LPCM، MP3، MPEG 1/2 L2، WMA

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  459,000 تومان

   درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، DTS، MP3، WMA، AAC، FLAC

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  1,549,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: دارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: Dolby Digital ، MPEG 1/2 L2، MP3

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  350,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: ندارد  درگاه USB: دارد  درگاه LAN: ندارد

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  1,259,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: MPEG2، DivX/DIvX-HD، MKV، AVCHD، WMV  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: LPCM، Dolby Digital ، Dolby Digital Plus، Dolby TrueHD، DTS، MP3، WMA، AAC، FLAC

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  14,698,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  درگاه USB: ندارد

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  1,619,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: DivX/DIvX-HD، MKV  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: AAC، Dolby Digital ، Dolby TrueHD، DTS، FLAC، LPCM، MP3، WMA

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  12,895,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  درگاه USB: ندارد

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  1,369,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: دارد  فرمت های ویدیویی: Dvix، WMV  درگاه USB: دارد  فرمت های صوتی: AAC، Dolby Digital ، DTS، DTS Digital Surround، FLAC، MP3، WMA

  ناموجود
 • 0 نقد(ها)
  5,978,000 تومان

   خروجی کامپوزیت تصویر: ندارد  خروجی HDMI: ندارد  درگاه USB: ندارد  درگاه LAN: ندارد

  ناموجود

تنظیمات